Disclaimer-AVG

Algemeen:

Het onderstaande is van toepassing op deze website of enige andere pagina binnen het domein www.tetteroohaarmode.nl en www.kerastasekapper.nl en www.lorealkapper.nl en www.tetteroohaarmode.com en de sites van Tetteroo Haarmode op Facebook en Instagram. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of op enige andere wijze interactie met u tot stand te brengen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Tetteroo Haarmode aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij Tetteroo Haarmode of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Tetteroo Haarmode. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Tetteroo Haarmode.

U mag als klant van Tetteroo Haarmode gebruik maken van de volgende rechten:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar;
  • Gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen worden na 7 jaar vernietigt.
  • Uw gegevens worden wel verstrekt aan de GGD voor bron en contact onderzoek i.v.m. een Corona uitbraak.